Szkolenia

Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia z obsługi zakupionych u nas urządzeń kosmetycznych. Wykwalifikowani szkoleniowcy nie tylko przeprowadzą szkolenie, ale udzielą też wsparcia w przypadku pytań, które pojawiają się w początkowym okresie użytkowania sprzętu.

Wsparcie merytoryczne w rozpoczęciu pracy na nowym urządzeniu

Wykwalifikowani szkoleniowcy

Szkolenia przeprowadzane są przez wykwalifikowany personel, który ma doświadczenie w codziennej pracy z urządzeniami.

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, które pozwalają łatwo wrócić do informacji ze szkolenia i odświeżyć wiedzę w późniejszym czasie.

Certyfikat uczestnictwa

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający kwalifikacje do pracy na danym urządzeniu.

Najbliższe szkolenia:

Szkolenia

Przeprowadzamy profesjonalne szkolenia z obsługi urządzeń z naszej oferty

Sprzęt zastępczy

W razie konieczności przeprowadzenia naprawy zapewniamy sprzęt zastępczy.

30 miesięcy gwarancji

Urządzenia Medika Poland są objęte najdłuższą na rynku gwarancją producenta