pharma_zdj7a

Dbamy o zdrowe powietrze w największej spółdzielni mieszkaniowej w Raciborzu

8 marca 2021 r. dostarczyliśmy do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna w Raciborzu 3 szt. najnowszego sterylizatora w naszej ofercie. MediUV Pharma skutecznie oczyszcza powietrze m.in. z koronawirusa. 

W ramach usługi została wykonana indywidualna personalizacja wizualna urządzeń. Na sterylizatorach znalazło się logo SM Nowoczesna oraz hasło “Dbamy o zdrowe powietrze”.

Sterylizator tunelowy UV-C MediUV Pharma oczyszcza i dezynfekuje powietrze technologią UV-C MediUV.

UV-C z zasady działają punktowo. Przepływające przez komorę dezynfekującą urządzenia powietrze jest naświetlane przez promienie UV-C. W tym czasie dochodzi do eliminacji mikroorganizmów (bakterii, wirusów, pleśni).

UV-C to promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie 100 – 280 nm przy czym zastosowana w urządzeniu fala ok. 254 nm uznawana jest za najbardziej skuteczną w procesie dezynfekcji promieniowaniem UV-C.

Proces nie pozostawia szkodliwych produktów podezynfekcyjnych, a czas naświetlania powietrza zapewnia letalną dawkę dla mikroorganizmów, niszcząc im materiał genetyczny, dezaktywując je i czyniąc urządzenie skutecznym i bezpiecznym. Cały proces odbywa się wewnątrz urządzenia dlatego może pracować w pomieszczeniach gdzie znajdują się ludzie, zapewniając im przebywanie w czystym powietrzu.

DER_w_szpitalu_BLOG

MediUV niszczy koronawirusa w Szpitalu w Raciborzu

4 marca 2021 r. dostarczyliśmy do Szpitala Rejonowego w Raciborzu 15 sztuk sterylizatorów tunelowych MediUV PRO, które skutecznie oczyszczają powietrze m.in. z koronawirusa. Szpital w Raciborzu był jednym z pierwszych z Polsce, w którym leczono osoby chore na Covid-19. 

Przekazanie urządzeń odbyło się w obecności Pani Barbary Wyrobek, Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu. Dermatik Sp. z o.o. reprezentowali Jan Koloch – Prezes Zarządu oraz Michał Gładkowski – Dyrektor Handlowy.

W ramach usługi została wykonana indywidualna personalizacja wizualna urządzeń. Na sterylizatorach znalazło się logo szpitala oraz hasło “Dbamy o zdrowe powietrze”.

Sterylizatory MediUV oczyszczają i dezynfekują powietrze technologią UV-C MediUV. Przepływające przez komorę dezynfekcyjną urządzenia powietrze jest naświetlanie przez promienie UV-C. W tym czasie dochodzi do eliminacji mikroorganizmów (bakterii, wirusów, pleśni). Proces nie pozostawia szkodliwych produktów podezynfekcyjnych, a wszystko odbywa się wewnątrz urządzenia, dlatego może ono pracować w pomieszczeniach, w których znajdują się ludzie i zapewnić im przebywanie w czystym powietrzu.