pharma_zdj7a

Dbamy o zdrowe powietrze w największej spółdzielni mieszkaniowej w Raciborzu

8 marca 2021 r. dostarczyliśmy do Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna w Raciborzu 3 szt. najnowszego sterylizatora w naszej ofercie. MediUV Pharma skutecznie oczyszcza powietrze m.in. z koronawirusa. 

W ramach usługi została wykonana indywidualna personalizacja wizualna urządzeń. Na sterylizatorach znalazło się logo SM Nowoczesna oraz hasło “Dbamy o zdrowe powietrze”.

Sterylizator tunelowy UV-C MediUV Pharma oczyszcza i dezynfekuje powietrze technologią UV-C MediUV.

UV-C z zasady działają punktowo. Przepływające przez komorę dezynfekującą urządzenia powietrze jest naświetlane przez promienie UV-C. W tym czasie dochodzi do eliminacji mikroorganizmów (bakterii, wirusów, pleśni).

UV-C to promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie 100 – 280 nm przy czym zastosowana w urządzeniu fala ok. 254 nm uznawana jest za najbardziej skuteczną w procesie dezynfekcji promieniowaniem UV-C.

Proces nie pozostawia szkodliwych produktów podezynfekcyjnych, a czas naświetlania powietrza zapewnia letalną dawkę dla mikroorganizmów, niszcząc im materiał genetyczny, dezaktywując je i czyniąc urządzenie skutecznym i bezpiecznym. Cały proces odbywa się wewnątrz urządzenia dlatego może pracować w pomieszczeniach gdzie znajdują się ludzie, zapewniając im przebywanie w czystym powietrzu.